Haemus Plus II / 2013 - Përmbajtje / Cuprins

Sf. Ioan SCĂRARUL: Măcar atât…   11
Shën Joan SHKALLARI: Të paktën kaq...   12

gjurmë / urme
Luljeta DANO: Perëndesha Athina dhe simbole të tjera kozmogonike            13
Goddess Athena and other cosmogonic Symbols           17

Tani pi vetëm dhe them: miqtë nuk po vijnë, atëherë kush do të më tradhtojë? / Acum beau singur și spun: prietenii nu vin; atunci cine mă va trăda?
Frederik RESHPJA: Fenicienii (Fenikasit) 23
Metamorfoză (Metamorfozë)         23
Eclogă (Eklogë)         23
Testament     23
Oricum (Sidoqoftë)  24
Salutare (Përshëndetje)      24
Pomul (Pema)           25
Pentru mine însumi (Për vehten time)      25
Copilărie (Fëmijëri)  25
Ziua vânătorilor (Dita e gjahtarëve)         25
Caii pe câmp (Kuajt në fushë)        26
Bufnița (Bufi)            26
Iarnă (Dimër)           26
Prag    26

vita et gestis
Monsinjor Vladimir Gjika  dhe Kujtesa     27