PETRE ȚUŢEA: Shkalla e vlerave njerëzore / Scara valorilor umane

Shkalla e vlerave njerëzore përmban: shenjtorin, heroin, gjeniun dhe njeriun e zakonshëm, kurse jashtë këtyre ndodhet keqbërësi.

Nëse sistemet e vjetër u zbrazën nga përmbajtja, kjo nuk domethënë se nuk mund të krijohen sisteme të rinj. Por, nëse sistemet dhe stilet zëvendësohen me vështirësi, ngaqë krijimi i të rinjve mbetet e vështirë, në mos po i pamundur, loja e pafundme e nuancave i ofron shpirtit krijues të popujve dhe njerëzve mundësi të pakufishme.


Sistemi më i përshtatshëm socio-politik është liberalizmi. Sepse siguron elitën drejtuese, ngadhnjimin e personalitetit, të elitës drejtuese, dhe nuk shqetëson me asgjë ecurinë dogmatike të botës së krishterë. Në klimën e krijuar nga liberalët mund të merret frymë shpirtërisht dhe mund të përparohet materialisht, teksa vlerat lëvizin të pashqetësuara nga askush. Demokracia është më pak se liberalizmi, i cili ka në njëfarë mënyre edhe një aspekt aristokratik.
[Nga interneti]

No comments: