Ilirjan Zhupa: „dar ce este dincolo de dor... / po ç’është përtej mallit...”

Përtej…

Përtej jetës është vdekja: - Po ç’është përtej vdekjes?
Përtej dashurisë është urrejtja: - Po ç’është përtej urrejtjes?
Përtej dritës është errësira: - Po ç’është përtej errësirës?
Përtej së keqes është e mira: - Po ç’është përtej së mirës?
Përtej fajit është falja: - Po ç’është përtej faljes?
Përtej heshtjes është fjala: - Po ç’është përtej fjalës?
Përtej shpirtit është syri: - Po ç’është përtej syrit?
Përtej zjarrit është hiri: - Po ç’është përtej hirit?
Përtej ëngjëllit është djalli: - Po ç’është përtej djallit?
Përtej harresës është malli: - Po ç’është përtej mallit?

Përtej meje je ti: - Po ç’është përtej teje.

Dincolo...

Dincolo de viaţă e moartea: - Dar ce-i dincolo de moarte?
Dincolo de dragoste e ura: - Dar ce-i dincolo de ură?
Dincolo de lumină e bezna: - Dar ce-i dincolo de beznă?
Dincolo de rău e binele: - Dar ce-i dincolo de bine?
Diuncolo de vină e iertarea: - Dar ce-i dincolo de iertare?
Dincolo de tăcere e cuvântul: - Dar ce-i dincolo de cuvânt?
Dincolo de suflet e ochiul: - Dar ce-i dincolo de ochi?
Dincolo de foc e cenuşa: - Dar ce-i dincolo de cenuşă?
Dincolo de înger e ăla: - Dar ce-i dincolo de ăla?
Dincolo de uitare e dorul: - Dar ce-i dincolo de dor?

Dincolo de mine eşti tu: - Dar ce-i dincolo de tine.În română: A.-Ch. Kuciuk ©

No comments: