Gabriela Melinescu: Me shkrue (A scrie)

Kur shkruajmë duhet
të ruajmë largësinë
ndaj asaj që ka ndodhur
në fjalë.
Si atëhere kur
shpëton dikë
nga mbytja:
Duhet ta mbash
shtrënguar
por jo fort afër vetes
që mos të tërheqë
edhe ty me veten
në thellësi