Info


[RO]

Revistă științifică, culturală și enciclopedică înființată la București în 1998 de Kopi Kyçyku și Ardian Kyçyku.

Revista Haemus și Haemus Plus conţin studii, poezii, eseuri, proză, dramaturgie, articole ştiinţifice, traduceri, portrete, informaţii culturale.

Colecţia revistei are deja peste 9.500 de pagini, în care au apărut fragmente din opera a peste 350 de scriitori, gânditori şi intelectuali europeni; de asemenea, Haemus le-a dedicat numere speciale culturilor şi civilizaţiilor greacă, turcă, italiană, elveţiană, chineză, evreiască, exilului albanez şi românesc, precum şi minorităţilor naţionale din România.

Revista Hæmus apare anual în 4 volume (peste 200 pagini A5 fiecare), precum și cu unul sau două suplimente Haemus Plus (peste 250 pagini A4 fiecare), în limbile albaneză și română, dar și cu rezumate sau materiale întregi în engleză, franceză, italiană, germană, greacă, rusă, turcă, bulgară etc.[AL]

Revistë shkencore, kulturore dhe enciklopedike evropiane, themeluar në Bukuresht në vitin 1998 nga Kopi Kyçyku dhe Ardian Kyçyku, që boton me përparësi materiale shkencore, akademike, kulturore dhe artistike, të vlerësuara e të njohura nga institucione dhe qarqe akademike evropiane e më gjerë.

Revista Haemus dhe Haemus Plus përmbajnë studime, poezi, ese, prozë, dramaturgji, artikuj shkencorë, përkthime, portrete, njoftime kulturore.

Arkivi i Revistës Haemus, përfshirë Haemus Plus, numëron tashmë mbi 9.500 faqe që mund të shfletohen edhe online në format pdf.

Organ i Shoqërisë Kulturore Shqiptare “Haemus”, Revista Hæmus del mesatarisht me 4 numura në vit (mbi 200 faqe A5 secili), si dhe me një, ose dy Shtojca Haemus Plus (mbi 250 faqe A4 secila), në gjuhët shqip e rumanisht, por edhe me përmbledhje, ose materiale të plota në gjuhët anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht, greqisht, rusisht, turqisht, bullgarisht etj.


[EN]

Scientific, cultural and encyclopedic review founded in Bucharest in 1998 by Kopi Kyçyku and Ardian Kyçyku.

Haemus Review and Haemus Plus supplement contain studies, poems, essays, prose, dramaturgy, scientific articles, translations, portraits, cultural information. 

The review's collection already has over 9,500 pages, in which fragments of the work of over 350 European writers, thinkers and intellectuals have appeared; Haemus also dedicated special issues to Greek, Turkish, Italian, Swiss, Chinese, Jewish culture and civilizations, Albanian and Romanian exiles, as well as national minorities in Romania. 

Haemus Review and Haemus Plus appears in Albanian and Romanian, but also with abstracts or complete materials in English, French, Italian, German, Greek, Russian, Turkish, Bulgarian, etc. 


Haemus Review
ISSN: 1454-1203, ISSN digital: 2069 – 153X