Universitas

Revista ComUnique Nr. 10-11-12, An 9 / 2013-15


C u p r i n s: mAxioma – EVAGRIE PONTICUL: Forma simplă a aurului / Inter pares – Dr. ARDIAN KYCYKU: Mai multe morţi – o singură profesie / Education & Research: U.R.S.A. „Gheorghe Cristea” – noi proiecte / SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL ”C o m u n i q u e”: Carte, comunicare, cercetare / Litteris Forum 2015 / Concursul de Eseu Interdisciplinar / Comunicare & PR – Prof.univ.dr.ing. LIDIA CRISTEA: The triad communication-negotiation-mediation / Invitatul ComUnique – ANDREI ŞERBAN dixit… / Ipostaze ale Europei – Acad. RĂZVAN THEODORESCU – Acad. KOPI KYÇYKU: Uniunea constantă, la nivel doctrinar, al lui regnum cu sacerdotium / Imagologie – Dr. LUMINIŢA TĂRCHILĂ: Fragmentarium-ul - nucleul cel mai adânc al operei eminesciene / Drd. SILVANA LEKA: The memory of the community… / Inter/national – Dr. ANTONIO FRATTASIO: Tipologia războaielor / Poesis – EUGENIA ŢARĂLUNGĂ – biu (poeme şi texte-bloc)/ LOREDANA BOROŞ: Vârful ceasului / Îndreptar – Dr. DAN VĂTĂMAN: Consideraţii evolutive privind personalitatea juridică a Uniunii Europene / Metafore – Dr. Adrian CURCAN: Corespondenţe între curente artistice din artele plastice şi muzică / Drd. ALICE TEODORESCU: From the “moving image” of Futurism to the visual art of today / Pierdut in interior – de CORINA LINTE / InterpersonalAspecte psihologice ale comunicării interpersonale – de ALEXANDRU GABRIEL CHIRIAC / Litera – HIQMET MEÇAJ: Spre Nicăieri / Presa în ochii presei - Dr. ION DAVID: Mass-media şi terorismul contemporan / Pun(c)te de reper - Acad. KOPI KYÇYKU: Nicolae Titulescu şi Albania    / SemneCazul Oedip Rege – de ADINA MIHAELA BOLBA / Memoriae – Drd. LINDA PEŞCHIR: Lizica Codreanu, performer român în atmosfera pariziană de la început de secol / Re-legere – Sf. NICOLAE VELIMIROVICI: Rugăciune pentru vrăjmaşi / Administraţie Publică - Metode şi principii utilizate în Ştiinţa Administraţiei – de ALEXANDRU GABRIEL CHIRIAC / Artele Spectacolului – DARIO FO: ”... să scăpăm oraşele noastre”    / Dr. VIVIA SĂNDULESCU: La Fille mal gardée, mai mult decat „a very English ballet” / Drd. LINDA PEŞCHIR: Stanislavski şi şcoala rusă / ”Spărgătorul de nuci” – de IRINA CRISTIAN / ”Umbra” – un spectacol – de TATIANA MANTA DOR / Comedia lui Plaut – de ALINA ROXANA LEONTE (IRIMIA) / (C)arteRevista Română de Studii de Intelligence – model de ştiinţă şi profesionalism / Drd. GEORGE MOTROC: 5 recomandări literare ale anului 2014 / In-formation – Drd. RAMADAN BEQIRI: Learning process în the education system în Kosova / Bonus - OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2015-2016 / TABLE OF CONTENTS / Open Letter – 149 p.

Revista este accesibilă online pe www.comunique.ro

 

Revista 9 Mai – Ziua Europei


T a b l e o f C o n t e n t

EUROPA - BETWEEN INTEGRATION
AND HUMAN RIGHTS
Migration and Integration in Europe today

T E M A T I C A
Prof.Univ.Dr.Ing. Lidia Cristea,
Lect.Univ.Drd. Enona Cristea: European Union and migration

H I S T O R Y & C U L T U R E
Dr. Luminița Tărchilă: The poet and his world
Drd. Linda Peșchir: Dance performance and its creators

M e m o r i e s f r o m t h e r e a l E u r o p e
Acad. Răzvan Theodorescu - Acad. Kopi Kyçyku: About European awareness

G U E S T S I N T H E M I O R O T I C S P A C E
Mitrush Kuteli: Spring in Transylvania

V E R B A V O L A N T
Prof.univ.dr. Ardian Kyçyku: The metaphor and poetic in the "sport" society

The world as a PERFORMANC and vice versa
Dr. Vivia Săndulescu: "Imagine all the people" - a choreographic performance by Gigi Căciuleanu
Ma. Valentin Roșca: Tradition and experiment in contemporary performance
Ma. Tatiana Manta Dor: Dance in photography

T R A D I T I O N S & T R A C E S
Simona Lazar, Valentin Țigău: Romania’s Brandenburg Gate

D I A L O G U E S
"As an interface between Romania and European policymakers, CLDR will accelerate the transformation of local communities through innovation Danube" - Interview with CEO of the Association CLDR, Mr. Sever Avram
P E R S P E C T I V E S
Dr. Liviu-Mihail Marinescu: Contemporary English language and the evolution of its use in the past decade

I N V I T A T I O N: Educational offer 2015-16
Scientific ans editorial activities
·       International Scientific Symposium and Conference "C om U nique”: Book, Communication, Research
·       Romanian language - European culture and civilization – intensive course
·       Litteris Forum 2015 – a cultural metting dedicated to youg people passionate about literature and arts
·       The XXV Symposium "JURIDICA"
·       25 Anniversaries
·       ComUnique Review Nr. 10-11-12, Year 9 / 2013-15

·       The presence in the virtual world

No comments: