Haemus Plus I / 2015 - Përmbajtje / Cuprins / Content


Haemus Plus  I / 2015

Përmbajtje / Cuprins / Content

Arsenie BOCA: Ceașca de ceai    5
Filxhani i çajit   6

gjurmë / urme
Vera që nuk duron          7
Vinul care nu rabdă        7

unde sfârșesc... firele rupte ale acestui cântec / ku sosin... fijet e këputuna t'kësaj kange?
Azem SHKRELI: Înaintea elegiei (Para elegjisë)               8

istoria
Kopi KYÇYKU: Vetëdija gjeopolitike e Ortodoksisë         9

master’s
Hiqmet MEÇAJ: Vjedhësi i rrugëve         13

varrosini tëvdekurit si farat
Daniel TURCEA: Njohje                15
Për sublimen    15

scola
Ramadan BEQIRI: Vështirësitë në përmirësimin e cilësisë së arsimit në Kosovë              17

Po(rtr)et
Marian DRĂGHICI: gotëza (păhăruțul) 27
dhjetë vjet në një çast ç’erë të mori (zece ani într-o clipă ce vânt te-adus)         27
tek binte mbrëmja, binte mbrëmja (pe măsură ce se însera, se însera) 28
dritë, ngadalë (lumină, încet)    28
lulëkuqja e qershorit (macul de iunie)  28
***          29
Fragment            29

esse-re
Ardian VEHBIU: Vizitë në varreza          30

litera
Nderim për poetin Manolis ANAGNOSTAQIS: Shahu      32
Kështu kjo ndeshje nuk mund të ketë fund.        32
Epilog 1               32
Epilog 2               32
Këto vargje mund të jenë të fundit          32
(Ç)Nderimi        33
Nuk do të jesh as i pari as i fundit.           33
Peisazh                33

lingva
Edlira MANTHO: Standard Albanian (The arguments for and against the proceedings of the Durrës Conference and the Interacademy Council regarding the Albanian language)             34

medalion
Valeriu MATEI: Ekuacionet e pezmit (Ecuaţiile disperării)        43
Këmisha e Grigore Vierut (Cămaşa lui Grigore Vieru)    44
Shira në prill: (Ploi în aprilie)    45

Ramon Del VALLE-INCLAN: Sonatë pranverore (Sonata de Primavere)              47

Seenema
Ardian-Christian KYÇYKU: Shtojca [Filmi i një kthimi / kthimi i një filmi]          53

events
“HERMES REVIEW” - një revistë e re për shkencën / o nouă revistă pentru știință         55
European Academy of Performing Arts – Concursul de Eseu Interdisciplinar   56
European Academy of Performing Arts – Konkursi i Esesë Ndërdisiplinore      57
Simpoziumi Ndërkombëtar ”C o m u n i q u e”: Libër, komunikim, kërkim shkencor 58
Simpozionul Internaţional ”C o m U n i q u e”: Carte, comunicare, cercetare      58
Festivalul Internațional de Poezie “Grigore Vieru”         59
Festivali Ndërkombëtar i Poezisë “Grigore Vieru”          59

con-Vorbiri / bashkë-Bisedime
Mbetet të sfidojmë (si sprovë) ditët, kohën që nuk e lëmë, por na lë pas... (Bisedë me shkrimtarin dhe botuesin ARIAN LEKA)  60

vita et gestis
Paul VINICIUS: Si nisa duhanin dhe femrat (Cum m-am apucat de fumat și femei)        69

gjurmët e limonave mbinë të kaltër
Andi MEÇAJ: Ku vete kështu      71
Fshehur               71
Romancë            71
Boshllëk              72
Përgjim               72
Guacka brënda teje        72
Dua të këndoj dhe të valëvitem                72
Shtëpia 73
Njeriu brënda pasqyrës                73

trans-literature
Robert WALSER: Shëtitja            74

prosa
Artan MINAROLLI: Feribotul (Trageti)                78

kujtesa / memoria
Anton ÇEFA: “Kush ma diti poezinë, dhembjet nuk m’i diti dot”  (Kuptimësia e dhembjes në poezinë e Lasgush Poradecit)                81
Elisabeta LULI (ANXHAKU): Pretenca e Prometeut qytetar shqiptar    84

frânturi dinParadis… / copëza nga Parajsa
Xhevat LATIFI: Frânturi din Paradis (Copëza nga Parajsa)         98
Acolo unde mama îi spunea Gillan, iar Tatălui îi zâmbea mustața căruntă (Aty ku Nana i thoshte Gillan e Babës i qeshte mustaku i thinjur)          98
La protest (N’protestë)                99
Socrate, paharul are culoarea aurului (Sokrat, gota ka ngjyrën e arit)   99
Achile, aici Zeus desenat-a soarele (Akil, këtu Zeusi vizatoi diellin)        100
Lupul (Ujku)     100
Ochiul (Syri)     100
Răsfoirea calendarului (Shfletim në kalendar) 100
Scrisă pe 20 martie, sau o iarnă fără mine (E shkruar më 2o mars, ose një dimër pa mua)          101

encyclopedia
Kopi KYÇYKU: Popoare înrudite              102

Nuk kam, ovdekje, me ty asgjë / Nu am, moarte, cu tine nimic
Grigore VIERU: Nëna (Mama)  104
Formular            104
Betim (Jurământ)           104
E këputa këtë trëndafil (Am rupt acest trandafir)           105
Fytyra jote, nënë (Chipul tău, mamă)    105
Ars poetica         105
Biblioteka e vesës (Biblioteca de rouă)                105
Këngë dashurie (Cântec de dragoste)    105
Sa frikë ke nga vetmia (Câtă frică de singurătate ai)       106
Kjo hënë e qetë (Această lună lină)         106
Zogthat (Puişorii)           106
Jam (Sunt)         106
Nuk kam, o vdekje, me ty asgjë (Nu am, moarte, cu tine nimic)               106
A është qetësi dashuria (E-o linişte iubirea?)     107
Jo, nuk e kam njëlloj (Nu, nu mi-e totuna)          107

signum
Hulio KORTASAR: Vijat e dorës                108
Udhëzime për të kurdisur orën                108
Projektudhëzues për të kurdisur orën  108
Udhëzues për të qarë    108
Udhëzues-shëmbull mbi mënyrën si të kesh frikë          109
Udhëzues për të kënduar            109
Ruajtja e kujtimeve        109

imago
Merita TOÇILA: Veshjet Arbërore në pikturën Arvanite               110

ligo
Dumitru GABURA: Misterul poemelor lui Victor Teleucă (Perioada 1959-1988)            115

n(t)ext
Flora Sela Kastrati: Liqeni ka dashuri për të gjithë!         123

stilema
Ion MUREȘAN: Poemë (Poem)                124

theatron
Concursul New Drama – Teatrul Excelsior din București            125

micro-antologii
Octavian GOGA: Pleqtë                126
George BACOVIA: Poemë fundore          126
Constant TONEGARU: Vendi i shkretë  127
Radu CÂRNECI: Shtator! Vdesin valët ngadalë   127
Gheorghe ISTRATE: Kthjellti     128

biblios
“Epocalipsa”, un nou roman      129

verba manent
Sofron SAHAROV: Kujtimi i Vdekjes      129

@rhetipal
Vasile ANDRU: ... si një betim që ve vulën mbi të ardhmen (hija e të lumturit Vladimir Gjika në Japoni / umbra fericitului Vladimir Ghika în Japonia)         130

premium
Ftesë – Projekte doktoratash në letërsi, imagologji dhe teatrologji         132
Botimi në HAEMUS dhe HAEMUS PLUS / PUBLICAREA ÎN HAEMUS ȘI HAEMUS PLUS              
Rregullore botimi në Revistën Haemus                134
Regulament de publicare în Revista Haemus     134

I n f o    136