Verba volant, scripta manent


-->
F i l o c a l i a

Începutul rătăcirii minţii este slava deşartă. Căci mintea fiind mişcată de aceasta, încearcă să mărginească dumnezeirea în chipuri şi înfăţişări. / Fillimi i turbullimit të mendjes është lavdia e rreme. Nga mendja vihet në lëvizje prej kësaj të fundit, rreket ta kufizojë të Perëndishmen në fytyra e pamje.
(Evagrie Ponticul)
Când vezi vreun gând că-ţi făgăduieşte slava omenească, să ştii sigur ca-ţi pregăteşte ruşine. / Kur sheh ndonjë mendim që të premton lavdi të rreme, ta dish me siguri se po të gatit turp.
(Marcu Ascetul)
Când vezi pe cineva îndurerat de multe ocări, cunoaşte că, după ce s-a umplut de gânduri de-ale slavei deşarte, seceră acum cu scârbă spicele seminţelor din inimă. / Kur sheh ndokënd që vuan nga shumë përgojime, njih se, pasi është mbushur me mendime të lavdisë së rreme, korr tani me ndoht lëvozhgat e farave në zemër.
(Marcu Ascetul)44
Cel ce cugetă semeţ şi cel ce iubeşte slava deşartă se însoţesc cu plăcere unul cu altul. Căci cel dintâi laudă pe iubitorul de slavă deşartă, care-i cade înainte slugarnic; iar celălalt măreşte pe cel cu cuget semeţ, care-l laudă într-una. / Mendjemadhi dhe ai që lakmon lavdinë e rreme, miqësohen me kënaqësi të madhe me njëri-tjetrin. Sepse i pari lëvdon adhuruesin e lavdisë së rreme, kurse i dyti e ngre në qiell atë që e lavdon paprerë. (Marcu Ascetul)

No comments: