EUGEN IONESCO: 0.002%


-->
“Zoti Jean Larinotte, një mendimtar i ri frëng, ka hartuar në librin e tij De la méchanceté avant toute chose (Ligësia para së gjithash), një statistikë vegimtare. Ai ka vënë re se, nga librat letrarë që dalin çdo vit nga shtypi, në letërsinë botërore, 80% janë dukshëm e përgjithësisht të këqinj, 10% pëlqehen edhe pas dy vjetësh, 6% - pas gjashtë vjetësh, 2% - pas dhjetë vjetësh. 0,2% pëlqehen edhe pas njëzet vjetësh dhe, bash kështu, vetëm 0,002% pëlqehen pas njëqind vjetësh”.
(Identiteti i të kundërtave.
Studim pë romanin Maytrei të Mirçea Eliade-s)

No comments: