FLURANS ILIA: Shkrimtari


-->
Përballë, një shishe gjysmë-zbrazët alkooli
Mjegullon, të mjekrës dhimbje, të parruar
Pranë makinës tënde të shkrimit
Me nervin që të dridhet nga emocioni
Beteja jote e përditshme e fjalëve ka filluar.
Nën peshën e pasdites ngjyrë-gri
Qyteti, të pasqyruar sheh paturpësinë e tij
Në pellgje me ujë, fytyra e përbashkët
Netëve të dimrit ngrinë
Nën mjaullima macesh
Ndërsa ti,
...për të disatën dihatëse ditë
Shkruan, rishkruan, gërvisht, kruan,
Të njëjtën fletë,
...dhe vjen e bëhesh burrë
Skifter i uritur, i verbër, krahëgjymtuar,
(pranë shishes së përgjysmuar)
Me armën e shkrimit,
Qytetin nën shi,
Ditët gri,
Burrërinë tënde shtrenjtë
E ke paguar.
Montreal, 1999

Scriitorul

În faţă: o sticlă pe jumătate goală
Înnegureşte a bărbiei nebărbierite durere
Lângă maşina ta de scris
Cu nervul tremurând de emoţie
Zilnica bătălie cu cuvintele început-a.
Sub greutatea după-amiezii cenuşii
Oraşul oglindită-şi vede neruşinarea
Prin bălţi, chipul nostru comun
Încremeneşte-n nopţi iernatice
Sub mieunatul pisicilor
Iar tu
… pentru a-nu-ştiu-câta zi gâfâitoare
Scrii, rescrii, zgârii, rozi
Aceeaşi foaie
… şi devii bărbat
Uliu înfometat, orb, aripi-frânte
(lângă sticla pe jumătate golită)
Cu arma scrisului
Cu oraşul sub ploaie
Bărbăţia prea scump
Ţi-ai plătit-o
Montreal, 1999

No comments: