VIRGIL MAZILESCU (1942-1987): hanin në një tryezë të gjatë e të bollshme

hanin në një tryezë të gjatë e të pasur

ashtu siç është

zakoni ndër anën tona lindore dhe

mund të them se më pritën me një përshëndetje të turbullt

si të mos më prisnin me një përshëndetje të turbullt

hanin

ç'të bënin

por më vonë më mbështollën me një gazetë

dhe të pavëmendshëm më humbën në det

ç'të bënin

patën ëndërruar katër ditë e katër netë

ishuj me gra të bukura

e gratë dihet janë si shpirti

por më vonë më gjetën në barkun e peshkut

çanin barqet e peshqve me radhë duke më kërkuar

ç'të bënin ata

miqtë

No comments: