Donatio

Për botim punimesh shkencore / Pentru publicarea lucrărilor științifice:


Mund të jepni ndihmesë për botimin e Revistës Haemus edhe në letër përmes: 
Puteți contribui la tipărirea Revistei Haemus și pe hârtie prin:

No comments: